Activitatile proiectului

Activitati/subactivitati

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Subactivitatea 1.1. Monitorizarea și controlul implementarii

Subactivitatea 1.2. Managementul procedural și financiar

Activitatea 2 –Atribuirea contractelor de furnizare și servicii necesare implementarii proiectului

Subactivitatea 2.1.Achizitii directe

Subactivitatea 2.2. Elaborare documentatie de atribuire

Subactivitate 2.3. Selectare furnizori de produse și servicii

Subactivitate 2.4.Contractare furnizori  de produse și servicii

Activitatea 3- Informare și publicitate

Subactivitatea 3.1. Anunţ în presă privind începerea proiectului

Subactivitatea 3.2. Realizare etichete autocolante

Subactivitatea 3.3. Realizare brosuri

Subactivitatea 3.4. Realizare pliante

Subactivitatea 3.5. Realizare website proiect

Subactivitate 3.6. Anunţ în presă la finalizarea proiectului

Activitatea 4 –Achiziţie echipamente

Activitatea 5. Instruire personal

Activitatea 6. Instalarea echipamentelor