Obiective

Obiective generale

Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie dezvoltarea capacitatii productive a societatii pentru  realizarea constructiilor metalice si partilor componente ale structurilor metalice.

Proiectul propus de ROMINOX METAL SRL are in vedere dezvoltarea si cresterea competitivitatii  intreprinderii prin modernizarea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie.

Obiective specifice

Prin realizarea obiectivului proiectului, respectiv achiziţionarea de echipamente, se doreşte:

a)     cresterea si dezvoltarea capacităţii de producţie

b)     creşterea eficienţei economice a societăţii şi

c)     mărirea performanţei operaţionale prin utilizarea ulterioară echipamentelor.

Se doreste dezvoltarea capacitatii de productie si cresterii eficienţei activităţii, gestionării corecte şi creşterii performanţei operaţionale prin achiziţionarea de echipamente.

Obiectivele specifice avute în vedere prin cresterea capacitatii de productie sunt urmatoarele:

-1- obiective organizaţionale

 • • Creşterea eficienţei angajaţilor prin cresterea productivitatii cu 9% la finele primului an de implementare
 • • Cresterea  cu 20%  a numarului de locuri de munca  create prin proiect
 • • Mentinerea locurilor de munca nou create intre 1 si 3 ani de la data finalizarii proiectului
 • • Promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului şi îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale.
 • • Creşterea calităţii produselor oferite către clienţi, demonstrata prin reducerea pierderilor din rebuturi sau pierderilor tehnologice de pana la 1‰ unitati de produs si o Calitate medie de pana la 1 defect la 1000 unitati de produs, ambii indicatori obtenabili in primul an de operare a investitiei realizate prin proiect;
 • • Creşterea numărului de clienţi şi a vânzărilor cu 15% in primii trei ani de operare.

-2- obiective ale managementului afacerii

 • Inovarea proceselor de producţie şi a produselor
 • Implementarea a noi strategii de business in perioada de implementare;
 • Inovarea proceselor de producţie
 • Optimizarea şi standardizarea proceselor de afaceri la nivelul companiei;
 • Elaborarea în timp real a unor situaţii şi analize ce prezintă o imagine de ansamblu asupra afacerii.

-3- obiective tehnologice

 • Garanţia unei dezvoltări viitoare susţinută, bazată pe tehnologii moderne, de ultimă generaţie
 • Dezvoltarea procesului de producţie prin achiziţionarea de echipamente noi menite să inoveze activitatea
 • Achiziţionarea de tehnologii, echipamente moderne, certificate conform standardelor de calitate internationale specifice cu o vechime de maximum 3 ani

-4- obiective financiar-economice

 • Micşorarea costurilor de mentenanţă
 • Valorificarea sectorului productiv bazată pe extindere şi modernizare, prin achiziţionarea de tehnologii, echipamente moderne, certificate conform standardelor de calitate internationale specifice cu o vechime de maximum 3 ani
 • Cresterea vanzarilor
 • Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de trei ani de la finalizarea proiectului cu cel putin 10%.

Proiectul propus de Rominox Metal contribuie la indeplinirea obiectivului general al Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice prin cresterea productivitatii intreprinderii, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile.

Compania Rominox Metal are potential de crestere si doreste ca prin implementarea proiectului sa isi dezvolte si modernizeze procesul de productie a costructiilor metalice prin introducerea de noi tehnologii moderne. Proiectul urmareste indeplinirea obiectivelor axei prioritare contribuind la consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv prin cresterea calitatii produselor fabricate, extinderea gamei de produse.

Proiectul implementat de SC ROMINOX METAL  S.R.L.  răspunde următoarelor priorităţi regionale:

 • Crearea si mentinerea de locuri de muncă
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice moderne

Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv